มาดูฤกษ์งามยามดี วันขอเงินพระจันทร์ โชคไหลมาเทมา รับทรัพย์โชคลาภ

โดย: Kun / 4 เมษายน 2562 - 12:35

ความเชื่อเรื่องฤกษ์งามยามดีต่างๆ ถือเป็นความเชื่อที่อยู่คู่คนไทยมาช้านาน จนปัจจุบันก็ยังมีให้เห็นอยู่เสมอ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือวันขอเงินพระจันทร์ ที่ใกล้เข้ามาแล้ว ลองมาทำความรู้จักให้มากขึ้นกัน

 

วันขอเงินพระจันทร์ ถือเป็นวันแห่งฤกษ์งามยามดี เมื่อครั้งโบราณมีความเชื่อกันว่าเป็นวันขอพรจากฟ้า ดลบันดาลให้ชีวิตมีแต่ความรุ่งโรจน์ โดยมีชื่อเรียกว่า วันอมาวสี หรือ วันพระจันทร์ดับ ซึ่งตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 ปีกุน คือวันที่ 5 เมษายน 2562 โดยพรที่ขอมักจะเกี่ยวข้องกับการเงิน เสริมบารมีสร้างสิริมงคลแก่ชีวิต มีพิธีขั้นตอนง่ายๆดังนี้

 

1. ทำบุญตักบาตรรับศีลจากพระที่วัดช่วงเช้า

2. กราบไหว้พ่อแม่ที่เปรียบเหมือนพระในบ้าน

3. งดมีปากเสียงกับผู้อื่น และตั้งจิตใจให้สงบ

4. รวบรวมเงินทั้งหมดมาไว้กับตัวให้มากที่สุด ใส่กระเป๋าสตางค์แล้วนำไปวางหน้าพระพุทธรูป ตั้งใจไว้ว่าห้ามหยิบเงินจำนวนนี้ไปใช้จ่ายเด็ดขาด โดยแบ่งส่วนที่จำเป็นต้องใช้ออกมาก่อนนำไปบูชา

5. ที่สำคัญที่สุดเลยคือ ห้ามให้คนอื่นยืมเงินในวันนั้นโดยเด็ดขาด

 

เมื่อทำทั้งหมดแล้ว ก็เป็นในส่วนการขอพร ซึ่งสามารถขอได้หลังวันอมาวสีผ่านไปแล้ว 12 ชั่วโมง เขียนสิ่งที่ต้องการ 8 ข้อ วางไว้บนฝ่ามือข้างใดข้างหนึ่ง มีเงื่อนไขว่าขอให้ตัวเองได้เท่านั้น ทำแทนไม่ได้ และห้ามให้ใครมาเห็นด้วย เมื่อทุกอย่างพร้อม ทำจิตใจให้สงบ แล้วสวดบทชุมนุมเทวดาดังนี้ 

 

“สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขิระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะ วัตถุมหิ เขตเต ภุมมา จายันทุ เทวา ชะละถะละ วิสะเม ยักขะ คัน

ธัพพะนาคา ติฏฐันตา สันติเกยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุฯ ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะ นะกาโล

อะยัมภะทันตาฯ”

 

หลังจากนั้นจึงตามด้วยคำอธิษฐานว่า "ข้าพเจ้า (ชื่อ/นามสกุล) ขออุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศลที่ข้าพเจ้า ได้สร้างมาแต่อดีตชาติถึงปัจจุบัน ให้แก่เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์ ทั้งหลาย ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศล ทั้งหลายให้เทพเทวา นาคาทุกหมู่เหล่า ตลอดถึง เทพพระอาทิตย์ เทพพระจันทร์ จงได้รับอานิสงส์ แห่งผลบุญนี้ ที่ข้าพเจ้าได้สร้างในวันนี้โดยเร็วพลัน เมื่อได้รับผลบุญนี้แล้ว ขอให้ท่านทั้งหลาย ประทานพรอันประเสริฐ ให้ข้าพเจ้ามีโชคลาภ มีเงินตรา ตามที่ปรารถนาจากสิ่งที่ทำด้วยความวิริยะอุตสาหะ" 

Loading...
เรื่องเด่นวันนี้
เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น